Качествени лещи на атрактивни цени

Стъклата от тази серия са икономичен вариант на френските и италианските продукти. Произведени са в Китай в лицензирани фабрики, сертифицирани по международните стандарти за качество: EN ISO 9001: 2008, ISO 8980-1, ISO 14889 и ISO 14001 и отговарят на изискванията на Европейска директива 93/42 EC. Продуктите са регистрирани в България по Закона за медицинските изделия в Изпълнителната агенция по лекарствата под следните номера: R2746, R2747, R2748, R2750, R2751 от 30.04.2008 г.

Продуктите от марката CLEAR VISION се поддържат на склад.
Те включват всички видове стъкла и покрития: еднофокусни, прогресивни, бифокали и стъкла за слънце.