Есхимерна лазерна система Quest

Есхимерна лазерна система Quest Изтегли брошура БРОШУРА

● Eволюционна платформа за индивидуализирана рефракционна хирургия

● NAVFocus – изключително точно и прецизно центриране благодарение на напредналата технология TEC (Torsion Error Correction) за корекция на отклонението

● Система за проследяване на окото Quest, 1KHz

● Моторизирано управление на Quest / EC-5000CX III

● NAVScan – лазерно третиране на еднородни и нееднородни повърхности с изключителна прецизност благодарение на нововъведената сканираща технология, включително и Super Flex Scan и MultiPoint системи за аблация на Quest / EC-5000CX III

● NAVWave – оптимална рефракционна корекция с голяма прецизност, използване на интелигентните диагностични технологии на OPD-Scan III, OPD-Station и FinalFit софтуерСвързани продукти