Система за катарактална хирургия / витректомия Cube α

Система за катарактална хирургия / витректомия Cube α Изтегли брошура БРОШУРА

● Подробна, удобна платформа за извършване на катарактална хирургия
● Жироскопична торсионна технология - включва нов тип ултразвукова технология, която осигурява по-мощна и ефективна факоемулсификация - постига се максималнно доставянето на ултразвукова енергия за по-бързо фрагментиране на лещите; торсионната осцилация подобрява задържането чрез намаляване на случаите на отблъскване между ядрото и фако върха, обикновено причинени от надлъжно ултразвуково колебание
● Торсионната ултразвукова осцилация осигурява ефективно доставяне на ултразвукова енергия, особено при умерено-развита катаракта; подобренията в дизайна повишават хирургическата безопасност, предпазвайки вътреочните тъкани; възможност за комбиниране на торсионните и надлъжните колебания с цел да се създадат персонализирани модели на колебания за различни хирургични техники и твърдост на ядрото; мощността и импулсът могат да се контролират чрез промяна на натиска, упражняван върху крачния педал
● Сравнително правата форма на върха позволява на хирурзите лесно да извършват различни хирургически маневри, но и минимизира турбуленцията на течността по време на емулгирането на лещите като повишава хирургическата ефективност
● Подобреният профил на твърдост на новоразработената серия "Neo sleeve" не се влияе от силата на компресия от раната, която е пряко свързана с динамиката на течността в капсулата; по-добрата динамика на течностите подобрява проследяването и повишава ефективността на факоемулсификацията
● Режимът "ProPedal" позволява персонализирано програмиране на параметрите на вакуума, скоростта на аспирация и ултразвуковата мощност при всяка позиция на крачния педал; той позволява фин линеен контрол на тези параметри въз основа на нивото, до което крачният педал е натиснат; възможност за промяна на режимите, регулиране на височината на бутилката и други параметри, без да се използва монитора по време на операция
● Удобен интерфейс за потребителя - интуитивният сензорен дисплей представя параметрите в големи, лесни за четене размери; появява се изскачащ прозорец за промяна на параметритеСвързани продукти